WARRANTY
AFTER SALES SERVICE

การติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งาน

การติดตั้งคาร์ซีทแต่ละรุ่น มีวิธีการติดตั้งแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อรองรับการใช้งาน ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรดศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ถ้ามีข้อสงสัย ควรขอคำ แนะนำจากพนักงานขายหรือบริษัท เพราะคาร์ซีทเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ถ้าหากใช้งานโดยไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ตัวอย่างบัตรรับประกัน

การรับประกันสินค้า 1 ปี

 • สินค้ามีช่วงเวลารับประกันอะไหล่และค่าแรง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และยินดีให้บริการซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • บริษัทจะทำการซ่อม เปลี่ยน อะไหล่โดยไม่คิดค่าบริการสำหรับ ชิ้นส่วนที่ขาดหาย หรือชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้ งานตามปกติ ตามที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
 • เมื่อลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกัน
 • ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อบนบัตรรับประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกัน
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด
 • การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติเช่น สนิม สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
 • ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้า
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
 • สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
 • การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด เท่านั้น
 • อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปี นับจากปีที่หยุดการผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ

การรับประกันอุบัติเหตุสำหรับคาร์ซีท DAIICHI

5 Year Accident Warranty

คาร์ซีทไดอิชิรับประกันอุบัติเหตุให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี เปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุอันมีเหตุสะเทือนใจ

คาร์ซีทที่ผ่านอุบัติเหตุการชนรุนแรงมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ย่อมทำงานไม่เหมือนเดิม เราไม่แนะนำให้นำกลับมาใช้ใหม่ ทางบริษัทต้องการให้คาร์ซีทได้ปกป้องลูกน้อยอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของคาร์ซีทนั้นๆ ด้วยการรรับประกันเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่ให้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • 1. การรับประกันอุบัติเหตุนี้สำหรับคาร์ซีทยี่ห้อ DAIICHI เท่านั้น
 • 2. การรับประกันอุบัติเหตุนี้ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)
 • 3. ต้องมีหลักฐานเอกสารต่างๆ ดังนี้
  • 3.1 บัตรรับประกัน หรือ VOID รับประกัน ที่ออกให้โดยบริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด
  • 3.2 ใบแจ้งความ ที่ระบุรายละเอียดลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่ชัดเจน
  • 3.3 รูปถ่ายที่มีคาร์ซีทตัวที่อยูในประกันนี้ระบุอยู่ในใบแจ้งความ โดยลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ความเสียหายดังนี้
   • - มีความเสียหายต่อตัวถังรถมากกว่า 30% ของตัวถัง หรือ มีการทำงานของ Airbag ภายในห้องผู้โดยสาร
   • - ต้องมีคาร์ซีทที่อยู่ในประกันนี้ ติดตั้งในขณะเกิดอุบัติหตุ และมีเด็กโดยสารไปด้วยกันขณะเกิดอุบัติเหตุ
 • 4. การจัดเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างคาร์ซีท ไม่รวมถึง ผ้าคลุม เบาะรอง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
 • 5. ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการพิจารณาการเปลี่ยนคาร์ซีทในกรณีดังต่อไปนี้
  • - สินค้าไม่มีบัตรรับประกันมาแสดง
  • - ไม่มีหลักฐานการแจ้งความที่ชัดเจนมาแสดง
  • - ไม่มีรูปถ่ายสภาพรถและคาร์ซีทที่เกิดอุบัติเหตุมาแสดง (การแจ้งความเท็จ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)
  • - ไม่มีเด็กเดินทางไปพร้อมคาร์ซีทในขณะเกิดอุบัติเหตุ

***ผลการพิจาณาโดยทีมงานของทาง บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัดถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท

บริการนี้สำหรับคาร์ซีท DAIICHI ทุกรุ่นที่ซื้อจากศูนย์นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น หมายเหตุ: คาร์ซีทที่นำเข้ามาเองหรือคาร์ซีทที่ซื้อจากร้านค้า pre-order ร้านหิ้วไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ร่วมการรับประกันนี้ได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DAIICHI STORE (ชั้น 1 THE NINE พระราม 9) โทร.084-364-4445 หรือ 02-716-7863