fbpx

รถเข็นเด็ก Hotline : (+66)-84-364-4445

การรับประกันอุบัติเหตุสาหรับคาร์ซีท DAIICHI

คาร์ซีทไดอิชิรับประกันอุบัติเหตุให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี เปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่ทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุอันมีเหตุสะเทือนใจ

คาร์ซีทที่ผ่านอุบัติเหตุการชนรุนแรงมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ย่อมทางานไม่เหมือนเดิม เราไม่แนะนาให้นากลับมาใช้ใหม่ ทางบริษัทต้องการให้คาร์ซีทได้ปกป้องลูกน้อยอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของคาร์ซีทนั้นๆ ด้วยการรรับประกันเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่ให้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. การรับประกันอุบัติเหตุนี้สาหรับคาร์ซีทยี่ห้อ DAIICHI เท่านั้น
 2. การรับประกันอุบัติเหตุนี้ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)
 3. การรับประกันนี้รองรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ต้องมีหลักฐานเอกสารต่างๆ ดังนี้
  1. บัตรรับประกัน หรือ VOID รับประกัน ที่ออกให้โดยบริษัท เบบี้ ฮิลล์ จากัด
  2. ใบแจ้งความ ที่ระบุรายละเอียดลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่ชัดเจน
  3. รูปถ่ายที่มีคาร์ซีทตัวที่อยูในประกันนี้ระบุอยู่ในใบแจ้งความ โดยลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ความเสียหายดังนี้
   1. มีความเสียหายต่อตัวถังรถมากกว่า 30% ของตัวถัง หรือ มีการทางานของ Airbag ภายในห้องผู้โดยสาร
   2. ต้องมีคาร์ซีทที่อยู่ในประกันนี้ ติดตั้งในขณะเกิดอุบัติหตุ และมีเด็กโดยสารไปด้วยกันขณะเกิดอุบัติเหตุ
 5. การจัดเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างคาร์ซีท ไม่รวมถึง ผ้าคลุม เบาะรอง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการพิจารณาการเปลี่ยนคาร์ซีทในกรณีดังต่อไปนี้
  1. สินค้าไม่มีบัตรรับประกันมาแสดง
  2. ไม่มีหลักฐานการแจ้งความที่ชัดเจนมาแสดง
  3. ไม่มีรูปถ่ายสภาพรถและคาร์ซีทที่เกิดอุบัติเหตุมาแสดง (การแจ้งความเท็จ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)
  4. ไม่มีเด็กเดินทางไปพร้อมคาร์ซีทในขณะเกิดอุบัติเหตุ

***ผลการพิจาณาโดยทีมงานของทาง บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จากัดถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท***

บริการนี้สาหรับคาร์ซีท DAIICHI ทุกรุ่นที่ซื้อจากศูนย์นาเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ คาร์ซีทที่นาเข้ามาเองหรือคาร์ซีทที่ซื้อจากร้านค้า pre-order ร้านหิ้วไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ร่วมการรับประกันนี้ได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DAIICHI STORE (ชั้น 1 THE NINE พระราม 9) โทร.084-364-4445 หรือ 02-716-7863

กลับไป
LINE
Messenger