เครื่องฟอกอากาศ “AIRVY”
Air Purifier Breathe Naturally

เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ พร้อมกำจัดมลพิษ ฝุ่นPM2.5 กลิ่นไม่พึงประสงค์ เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

ให้ความรู้สึกเหมือนถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ได้สูดอากาศที่แสนบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว