Category Archives: Carseat คาร์ซีท

มาตรฐานความปลอดภัย ECE R129 หรือ i-size

มาตรฐานความปลอดภัย ECE R129 หรือ I-Size ข้อกำหนด ECE R129 หรือ i-Size ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ โดยเบื้องต้นทยอยแบ่งช่วงการนำมาใช้เป็น 3 ช่วง(Phase) ตามลำดับ