รถเข็นเด็ก iCandy รุ่น Lime Phantom Combo ( Navy )