fbpx

รถเข็นเด็ก Hotline : (+66)-84-364-4445

สินค้ามีช่วงเวลารับประกันอะไหล่และค่าแรง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และยินดีให้บริการซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า
บริษัทจะทำการซ่อม เปลี่ยน อะไหล่โดยไม่คิดค่าบริการสำหรับ ชิ้นส่วนที่ขาดหาย หรือชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้ งานตามปกติ ตามที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
เมื่อลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกัน
ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อบนบัตรรับประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกัน
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด
การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติเช่น สนิม สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้า
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด เท่านั้น
อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปี นับจากปีที่หยุดการผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ

กลับไป
LINE
Messenger